Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 05 2013

puertorico

Dziennikarz: Powtarzał pan wiele razy, że w życiu najważniejsze jest życie. Są sprawy, których pan żałuje?

Mrożek: Nie odpowiem, bo nie wiem, dlaczego miałbym powiedzieć. Rozumiem, że czytelnicy „Zwierciadła” są ciekawi, tak jak każdy czytelnik tekstu, który pan napisze. Ale ja na to nie jestem w stanie odpowiedzieć.

D: Jakie są pana ukochane miejsca?

M: Nie powiem panu.

D: Czym jest dla pana morze?

M: Między innymi poszerzaniem duszy.

D: Co ostatnio sprawiło panu przyjemność?

M: Nie wiem, proszę pana. Tak dorywczo, żebym na to odpowiedział, to musiałbym się zastanawiać.

D: Co pan ostatnio czytał?

M: Też panu nie odpowiem.

D: Zdarza się panu przeżywać momenty euforii, szczęścia?

M: Ile minut już rozmawiamy?

D: Jak wygląda pana biurko?

M: Nie powiem panu. Dlaczego mam panu opowiadać o moim biurku?

D: Jestem ciekawy, czy jest uporządkowane, czy zabałaganione… Może coś by o panu powiedziało.

M: Nie jest żadne, nie odpowiem na to.

D: To teraz muszę zapytać, w co pan wierzy?

M: Nie wiem, w co wierzę. Proszę mnie o to również nie pytać.

D: A którego kompozytora słucha pan najchętniej?

M: Pan mnie nudzi.

D: A pan nadal wierzy w prozę?

M: Nie. Nie. Nie. Nie wierzę ani w prozę, ani… Proszę mnie nie pytać. Powiedziałem, że kończę, i prawdopodobnie będę kończył z panem rozmowę.

D: Naprawdę staram się znaleźć temat, który byłby dla pana interesujący.

M: Pan przyjechał dzisiaj z Warszawy?

D: Tak.

M: O której pan wstał?

D: O piątej.

M: [Śmieje się] No, to ma pan wywiad. Przepraszam, chociaż nie wiem, za co. Ale przepraszam. Proszę to zrzucić na karb mojej starości.

— fragmenty wywiadu ze S. Mrożkiem "Opowiem zza grobu"
Reposted fromrybiz rybiz viapeoplealwaysleavee peoplealwaysleavee
3274 1229
Reposted fromwrajt wrajt viapeoplealwaysleavee peoplealwaysleavee

April 03 2013

puertorico
Pogotowie w Bełchatowie. Niedysponowany mężczyzna zgłasza, że kolega chyba umiera (w tle słychać kolegę, który twierdzi, kurwa, że żyje).
— E. Gietka, Wyzwij pan i wezwij, Polityka 11/13
Reposted from1923 1923 viapeoplealwaysleavee peoplealwaysleavee

March 28 2013

puertorico
7229 458c
Reposted fromMeneroth Meneroth viawaniliia waniliia
puertorico
puertorico
9278 75e8
o: mother of god!
Reposted fromdirtys dirtys viawaniliia waniliia
puertorico

Patrzył tak intensywnie, jakby mnie wręcz dotykał

Reposted fromlabellavita labellavita viawaniliia waniliia
puertorico
Nie będzie łatwo. Będzie naprawdę ciężko. Będziemy musieli co dzień nad tym pracować, ale chce zaryzykować, bo pragnę Ciebie. Całej Ciebie. Na zawsze. Każdego dnia, Ty i ja.
— Pamiętnik
puertorico
7293 c311
Reposted fromseqel seqel viawaniliia waniliia
puertorico
6269 7515
Reposted fromwatashinokaze watashinokaze viawaniliia waniliia
puertorico
Pieprz to, pieprz to wszystko. Czemu? Bo możesz. Po prostu wstań pewnego dnia i zacznij żyć, zacznij się uśmiechać i łapać każdą sekundę i każdy oddech.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viawaniliia waniliia

March 27 2013

puertorico
‎"Różnica między "spać samemu" a "spać bez ciebie". Och, kurwa."
— Ochocki, Vithren, "Nietu"
Reposted fromDontKillMe DontKillMe viasraniewbanie sraniewbanie
puertorico
9020 5763
Reposted fromcountingme countingme viasraniewbanie sraniewbanie
puertorico
Like Crazy
Reposted fromlugola lugola viasraniewbanie sraniewbanie
puertorico
7666 7063
Reposted frominffinito inffinito viasraniewbanie sraniewbanie
puertorico
4371 2aaa
puertorico
Reposted fromomgunman omgunman viasraniewbanie sraniewbanie
puertorico
puertorico
puertorico

radicalhomo:

Photographer’s girlfriend leads him around the world.

(via grettadc)

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl